20130208_fine_art_0059.jpg
Peaceful Waters - Scoth Beach
Vintage Waters
20091107_fine_art_0057.jpg
20091111_fine_art_0060.jpg
20130118_fine_art_0031.jpg
20130118_fine_art_0038.jpg
20130118_fine_art_0044.jpg
20120409_fine_art_0039.jpg
20150713_North_Light_Birds.jpg
20130118_fine_art_0043.jpg
Blue Moon on Block Island
20120130_fine_art_0061.jpg
20120130_fine_art_0044.jpg
20120130_fine_art_0047.jpg
20130118_fine_art_0056.jpg
20120130_fine_art_0045.jpg
20130118_fine_art_0057.jpg
20120405_fine_art_0050.jpg
20120405_fine_art_0051.jpg
fineart_51.jpg
fineart_50.jpg
20120405_fine_art_0046.jpg
20120405_fine_art_0054.jpg
20120405_fine_art_0052.jpg
20130208_fine_art_0029.jpg
20130208_fine_art_0035.jpg
20130118_fine_art_0042.jpg
20090418_fine_art_0042.jpg
20130208_fine_art_0023.jpg
Block Island Heart Rocks
Gifts from the Sea
Gifts From Land and Sea
Spring on Block Island
Reeds in the Night Sky